Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van de DJ School Doetinchem. Door het invullen van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
De inschrijving  van een minderjarig kind dient door de ouder/voogd te geschieden.

Cursussen en workshops

Bij elke cursus en workshop worden de data en tijdstippen voor je vastgelegd. Dit houdt in dat bij annuleringen, afzeggingen en verplaatsingen binnen 24 uur het recht op de lesuren/workshop komt te vervallen. We kunnen deze uren op korte termijn niet meer invullen. Gelden en administratiekosten worden in dat geval niet gerestitueerd. Het is gebruikelijk voor aanvang van de cursus/workshop te betalen.

Lessen op maat

De privélestijden bepaal je zelf naar beschikbaarheid van de oefenruimte volgens de agenda. De groepslessen worden in overleg van te voren bepaald en met de opgegeven voorkeurslesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Betaling lesgeld

Cursussen, workshops en lessen op maat:

  • U kunt zelf het bedrag overmaken na ontvangst factuur
 binnen vastgestelde betalingstermijn
  • Na ontvangst van de factuur in één keer contant
  • Losse lessen voor aanvang van de les

Abonnementen:

  • De abonnementsgelden worden voldaan na ontvangst factuur. De betaling moet binnen zijn voor aanvang van de nieuwe lesperiode. Bij niet tijdig betalen van het abonnement wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij het missen van een les is er geen mogelijkheid tot een restitutie van het lesgeld (mits de les 24 uur van te voren is geannuleerd).

Strippenkaart

Voor de oefenruimte kun je bij ons een strippenkaart aanschaffen voor 10 of 15 uur. Deze wordt bij binnenkomst afgestempeld.

Annuleringen en opzeggingen

Indien de betaling niet voldaan is binnen het gestelde termijn van de factuur beschouwen wij je reservering als geannuleerd. Voor workshops op afspraak berekenen wij € 35,00 annuleringskosten per boeking. Opzegging geschiedt schriftelijk via mail naar info@djschooldoetinchem.nl. De opzegtermijn bij een abonnement is één kalendermaand, volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

Afmelden, inhalen van lessen

Wanneer je niet in de gelegenheid bent om de les te volgen, dan kun je je afmelden via info@djschooldoetinchem.nl, SMS of via de telefoon. De afmelding moet dan wel minstens 6 uur (een dagdeel) van te voren gemeld zijn. Bij niet of te laat afmelden zijn inhaallessen niet mogelijk. De les kan op een andere dag of in een andere groep ingehaald worden, dit in overleg. Bij verhindering van de docent word je op de hoogte gebracht via sms en/of een email bericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.

Email en SMS

Bij wijzigingen of het doorgeven van belangrijke informatie wordt er een mail en/of SMS gestuurd naar de leerling.

Gebruik foto- en filmmateriaal

DJ School Doetinchem maakt regelmatig reportages van cursussen, workshops en optredens. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van DJ School Doetinchem. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord via info@djschooldoetinchem.nl. DJ School Doetinchem zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid

DJ School Doetinchem is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken.